Kalkulator for kondensering av vann ved snøproduksjon
 
                 
  Fyll inn data i gule felt     Her produseres, kondenseres og fjernes vannet  
  Kompressor systemtrykk i bar    
  Kompressor kapasitet N³m/minutt    
  Antall dager med produksjon,    
  Uteluft temperatur      
  Luftfuktighet i prosent    
  Luft temperatur etter kompressor kjøler    
  Rørtemperatur i °C på luftrør ut til hydrantene      
               
          Kondenssyklus          
   
   
   
   
    Reidar Schüller/Trygve Gulliksen 2010 ©